Van tự động USA

Van tự động được thiết kế cơ/ điện tử giúp điều khiển các quá trình vận hành của bồn lọc một cách tự động. Cài đặt theo thời gian (ngày, giờ) và đáp ứng yêu cầu cho nhiều công suất khác nhau. Lắp đặt đơn giản, dễ sử dụng Mã sản phẩm: 5600 SXT- FT, 5600 SXT-ST, 7000 SXT- FT, 7000 SXT- ST, 2850 FT/2850 ST, 3150 FT/3150 ST, 2900 FT/2900 ST, 3900 FT/3900 ST
SKU: XLNC_TBPK_6
Giá (liên hệ)

Van tự động được thiết kế cơ/ điện tử giúp điều khiển các quá trình vận hành của bồn lọc một cách tự động.
Cài đặt theo thời gian (ngày, giờ) và đáp ứng yêu cầu cho nhiều công suất khác nhau.
Lắp đặt đơn giản, dễ sử dụng
Mã sản phẩm: 5600 SXT- FT, 5600 SXT-ST, 7000 SXT- FT, 7000 SXT- ST, 2850 FT/2850 ST, 3150 FT/3150 ST, 2900 FT/2900 ST, 3900 FT/3900 ST

Ứng dụng:
Lắp đặt cho cột lọc/cột làm mềm
Điều khiển hệ thống một cách tự động theo chế độ đã cài đặt sẵn
Thông số kỹ thuật:
Thân van bằng nhựa tổng hợp
Sử dụng cho cột lọc kiểu Top Mount hoặc Sidemount với phụ kiện kèm theo
Lưu lượng: 4.5 – 57 m3/h
Nhà sản xuất: Fleck – USA