Thiết bị khử trùng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Đèn UV - Viqua

Đèn UV sử dụng bóng đèn phát ra bước sóng mang năng lượng lớn có tác dụng tiêu diệt hoặc làm suy yếu các loại virus, vi khuẩn, các loại động vật đơn bào (Giardia lamblia và Cryptosporidium) có trong nước, bằng cách phá vỡ hoặc làm biến đổi cấu trúc AND của chúng
Giá (liên hệ)

Đèn UV AQUAFINE

Đèn UV sử dụng bóng đèn phát ra bước sóng mang năng lượng lớn có tác dụng tiêu diệt hoặc làm suy yếu các loại virus, vi khuẩn, các loại động vật đơn bào (Giardia lamblia và Cryptosporidium) có trong nước, bằng cách phá vỡ hoặc làm biến đổi cấu trúc ADN của chúng
Giá (liên hệ)

Hệ trích Clorin

Chlorine được sử dụng như một chất oxy hóa mạnh để oxy hóa các chất khử trong nước (Fe2+, Mn2+, H2S, NO2-…). Ngoài ra, chlorine thường được sử dụng với mục đích chính là khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật trong nước.
Giá (liên hệ)