Các sản phẩm được gắn thẻ 'nuoc cap'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang

Đèn UV AQUAFINE

Đèn UV sử dụng bóng đèn phát ra bước sóng mang năng lượng lớn có tác dụng tiêu diệt hoặc làm suy yếu các loại virus, vi khuẩn, các loại động vật đơn bào (Giardia lamblia và Cryptosporidium) có trong nước, bằng cách phá vỡ hoặc làm biến đổi cấu trúc ADN của chúng
Giá (liên hệ)