Lọc khí thô

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Bông lọc thuỷ tinh

Lọc & loại bỏ hạt bụi sơn Hiệu quả lọc cao Xuất xứ: Koch – Mỹ
Giá (liên hệ)

Bông lọc trần

Lọc & loại bỏ hạt bụi sơn Hiệu quả lọc cao Xuất xứ: Koch – Mỹ
Giá (liên hệ)

Khung lọc thô

Cấp lọc thô đầu tiên trong hệ thống Lọc khí, lọc & loại bỏ hạt bụi từ 3-10µm trở lên Hiệu quả lọc cao Xuất xứ: Koch – Mỹ
Giá (liên hệ)