Lõi lọc TITANIUM TPM SERIES

Bộ lọc Titanium được thiết kế cho các ứng dụng liên quan đến nhiệt , khí, hóa chất mạnh, chất làm lạnh, … Cấu trúc lỗ cố định Chống ăn mòn. Khả năng chịu áp lực, chịu nhiệt độ cao. Được tái sử dụng nhiều lần Dễ dàng hiệu chỉnh trong hệ thống. Xuất xứ: Graver – Mỹ
SKU: XLNC_TLLL_8
Giá (liên hệ)

Bộ lọc Titanium được thiết kế cho các ứng dụng liên quan đến nhiệt , khí, hóa chất mạnh, chất làm lạnh, …
Cấu trúc lỗ cố định
Chống ăn mòn.
Khả năng chịu áp lực, chịu nhiệt độ cao.
Được tái sử dụng nhiều lần
Dễ dàng hiệu chỉnh trong hệ thống.
Ứng dụng
Chất lỏng và khí ăn mòn.
Chất lỏng có nhiệt độ thấp
Quá trình sản xuất hơi
Phục hồi chất xúc tác
Dung dịch có độ nhớt cao
Chất lỏng và khí có nhiệt độ cao
Thông số kỹ thuật:
Vật liệu lọc: Titanium
Kích thước lỗ lọc từ 0.5 đến 35µm
Chiều dài: 10, 20, 30″
Nhiệt độ: 700oF (371oC)
Chu kỳ làm sạch/ rửa ngược được lặp lại nhiều lần