Lõi lọc màng TEFTEC SERIES

Lõi lọc có cấu trúc màng PTFE kỵ nước và màng đỡ polypropylene Hiệu quả lọc cao Bề mặt lọc cao, cấu trúc lớp màng đơn cung cấp tốc độ dòng chảy lớn và kích thước hệ thống lọc nhỏ nhất 100% sản xuất và thử nghiệm trong phòng sạch ISO classVII Xuất xứ: Graver – Mỹ
SKU: XLNC_TLLL_10
Giá (liên hệ)

Lõi lọc có cấu trúc màng PTFE kỵ nước và màng đỡ polypropylene
Hiệu quả lọc cao
Bề mặt lọc cao, cấu trúc lớp màng đơn cung cấp tốc độ dòng chảy lớn và kích thước hệ thống lọc nhỏ nhất
100% sản xuất và thử nghiệm trong phòng sạch ISO classVII

Ứng dụng
Lọc vent tank
Lên men không khí
Acids/Bazes mạnh
Khí nén
Quang học
Hệ DI nước nóng
Thông số kỹ thuật:
Vật liệu lọc: màng PTFE
Kích thước lọc: từ 0.05 -1 micron
Nhiệt độ: 203oF (95oC)