Hoá chất cơ bản

Một số loại hóa chất cơ bản Công Thành đang cung cấp: – Soda (Na2CO3) – Muối Thái (NaCl) 99% – Xút rắn (NaOH): Trung Quốc, Đài Loan, Indo – Xút lỏng (NaoH) : 32%, 45 % cho công nghiệp và foodgrade – Acid HCl : 32%, 45% cho công nghiệp và foodgrade – Acid H2SO4: 20%, 60%, 98% – Chlorine: Ấn Độ 70%, Nhật TCCA 90% (dạng bột, dạng viên) – Javen (NaOCl ) 10 %. – Phèn nhôm (AlSO4), phèn sắt ( FeCl) – Chất dinh dưỡng Ure, DAP – Vôi (CaO, Ca(OH)2) – Hydrogen peroxide (H2O2),…
SKU: XLNT_HCXL_1
Giá (liên hệ)

Một số loại hóa chất cơ bản Công Thành đang cung cấp:
– Soda (Na2CO3)
– Muối Thái (NaCl) 99%
– Xút rắn (NaOH): Trung Quốc, Đài Loan, Indo
– Xút lỏng (NaoH) : 32%, 45 % cho công nghiệp và foodgrade
– Acid HCl : 32%, 45% cho công nghiệp và foodgrade
– Acid H2SO4: 20%, 60%, 98%
– Chlorine: Ấn Độ 70%, Nhật TCCA 90% (dạng bột, dạng viên)
– Javen (NaOCl ) 10 %.
– Phèn nhôm (AlSO4), phèn sắt ( FeCl)
– Chất dinh dưỡng Ure, DAP
– Vôi (CaO, Ca(OH)2)
– Hydrogen peroxide (H2O2),…