Electrodeionization (EDI)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang

Ecell Stack

E-Cell stacks là những vách ngăn điện (EDI stacks), chúng sử dụng dòng điện để khử khoáng và “polishing” nước sau RO. Nước thành phẩm sau EDI đạt cấp độ nước siêu sạch mà ngày nay hầu hết các ứng dụng đều đòi hỏi.
Giá (liên hệ)