Tư vấn - thiết kế

Công ty Ánh Dương sẵn sàng tư vấn, giải đáp các thắc mắc về xử lý nước cấp và nước thải, nước tái sử dụng, tẩy rửa đường ống đồng thời đưa ra các giải pháp công nghệ tối ưu cho khách hàng
Chúng tôi là chuyên gia trong:
* Thiết kế công nghệ xử lý nước
* Thiết kế chi tiết cơ khí các cụm thiết bị phục vụ cho công nghệ xử lý
* Thiết kế mô phỏng chi tiết các thiết bị & đường ống trên mặt bằng tổng thể theo dạng khối.