Cát Mangan

Zeo Mangan là một vật liệu lọc màu tím đen được xử lý từ đá Zeolite. Zeo Mangan có thể dùng trong một hệ thống áp lực kín, không có sục khí hoặc bơm hoàn lưu hoặc trong một hệ thống lọc trọng lực hở. Hướng lọc: từ trên xuống.
SKU: XLNC_VLL_4
Giá (liên hệ)

Zeo Mangan là một vật liệu lọc màu tím đen được xử lý từ đá Zeolite. Zeo Mangan có thể dùng trong một hệ thống áp lực  kín, không có sục khí hoặc bơm hoàn lưu hoặc trong một hệ thống lọc trọng lực hở.
Hướng lọc: từ trên xuống.

Ứng dụng:
Tiền xử lý,loại bỏ Fe, Mn và H2S có trong nguồn nước
Thông số kỹ thuật:
Thành phần hóa học cơ bản: cát bọc KMnO4, dạng hạt màu nâu đen, cứng, khô rời, có góc cạnh.
pH nước đầu vào  >= 7, thế oxy hóa khử > 700mV (đối với yêu cầu khử mangan).
Fe < 30 mg/l; Mn < 5mg/l.
Vận  tốc lọc: 5-12 m/giờ.