Hệ trích Clorin

Chlorine được sử dụng như một chất oxy hóa mạnh để oxy hóa các chất khử trong nước (Fe2+, Mn2+, H2S, NO2-…). Ngoài ra, chlorine thường được sử dụng với mục đích chính là khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật trong nước.
SKU: XLNC_TBKT_3
*
*
Giá (liên hệ)

Chlorine được sử dụng như một chất oxy hóa mạnh để oxy hóa các chất khử trong nước (Fe2+, Mn2+, H2S, NO2-…). Ngoài ra, chlorine thường được sử dụng với mục đích chính là khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật trong nước.

Ứng dụng:
Xử lý nước uống trong các hệ thống cấp nước đô thị.
Xử lý nước tưới tiêu trong các vườn ươm cây trồng.
Xử lý nước sản xuất trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát.
Xử lý nước làm mát.
Cách sử dụng:
Trích tháp oxy hóa.
Trích vào bồn chứa nước sau quá trình tiền xử lý.